"mainontaa, joka koskettaa"

Faq

Ääni ja äänen tuottaminen

Ääni on mekaanista aaltoliikettä, joka etenee väliäineessa. Ihmisääni syntyy keuhkojen, kurkun, ja suun elimien yhteistoiminnasta keuhkoista tulevan uloshengitysilman painetta kontrolloimalla. äänen sointi syntyy kurkunpäässä sijaitsevien äänihuulten värähtelyistä. Värähtelyn voi tuntea koskettamalla sormella kurkunpäätä.

Äänen havaitseminen

Äänen synnyttämä ilmanpaineen vaihtelu havaitaan kuuloaistimuksena. Korvan elimet vastaanottavat tämän vaihtelun, joka saa tärykalvon värähtelemään. Värähtely siirtyy välikorvan kuuloluihin, jotka vahvistavat tärykalvon värähtelyä ja johtavat sen sisäkorvan simpukkaan. Sieltä aistinsolut lähettävät impulsseja kuulohermoa pitkin aivojen kuuloalueelle, jossa ne tulkitaan ääninä. äänen korkeus riippuu värähtelyn nopeudesta. Nopeammasta värähtelystä syntyy korkeampi ja hitaammasta matalampi ääni. Ihmisen kuuloalue on 20-20000Hz. Kuuloaisti on tarkimmillaan lapsena ja vanhemmiten erityisesti korkeampien taajuuksien kuuleminen heikkenee.

Mikrofonin merkitys vs ammattimainen äänenkäyttö

Myös mikrofonissa on kalvo, joka värähtelee äänen mukaan. Mikrofonissa tämän kalvon liike muutetaan sähköiseksi signaaliksi, jännitteeksi. Laadukkaiden äänityslaitteiden käyttö on tärkeää siksi, että esimerkiksi hyvälaatuisen mikrofonin kautta puhe kuulostaa pehmeämmältä ja täyteläisemmältä. Sen sisältämät taajuudet eli spektri on siis erilainen. Toisaalta hyvän laitteiston merkitys tulee esille myös siinä, että ääntä pitää käsitellä äänityksen jälkeen mahdollisimman vähän.

Kaikkeen ei kuitenkaan hyvä laitteisto riitä, sillä on paljon asioita, joita äänenkäsittelyllä ei voida korjata. Ihminen erottaa äänestä informaatiota ja jokainen tulkitsee ääntä omien kokemustensa perusteella. Ammattimaisella äänenkäytöllä tarkoitetaan kerrontaa, jolla ilmaistaan juuri halutut mielikuvat ja tunnelma, esimerkiksi mainoksessa. Vaikka lopullinen tulkinta jääkin kuulijalle, on tärkeää lähettää toivottu viestin ilme ja sävy taitavalla äänenkäytöllä. Mikään äänenkäsittelytekniikka ei esimerkiksi korvaa aitoa innostuneisuutta äänessä.

Äänenkäsittely

Äänityksen jälkeen tallennetta muokataan. Esimerkiksi puhujan etäisyyden vaihtelu mikrofoniin nähden aiheuttaa äänenvoimakkuuden muutoksia. Näitä korjataan kompressoimalla, eli nostetaan hiljaisia ääniä ja lasketaan voimakkaita. Äänestä tulee selkeämpi. Myös esimerkiksi hengitysäänet sekä s-kirjaimen suhinat voidaan poistaa. Ekvalisaattoreilla muutetaan puheen sointivärejä, eli korostetaan tai vaimennetaan haluttuja taajuusalueita.

Ääninäytteleminen ja ääninäyttelijät

Monet ammattimaiset ääninäyttelijät ovat koulutukseltaan näyttelijöitä. Erilaisten vivahteiden, ilmeiden, sävyjen yms saaminen ääneen on tärkeätä, jotta kuulijalle voidaan viestiä juuri se mitä mainoksella haluttiin kertoa. Ääninäyttelemisessä on aivan yhtä tärkeä eläytyä rooliinsa kuin hyvässä näytelmässäkin, sillä erilaiset merkitykselliset vivahteet syntyvät äänensävyinä, painotuksina ja sanavalintoina. Oikeanlaisen intonaation, painotuksen ja hengitystekniikan lisäksi näyttelijät hallitsevat erilaiset tyylilajit. Paraskaan äänitystekniikka ei auta, jos ei ole kunnollista ilmaisua mitä tallentaa.

Äänen käyttömahdollisuudet

Äänitallimme ääniä voit käyttää esimerkiksi mainosspoteissa, puhelintiedotteissa, kauppakeskuskuulutuksissa, erilaisissa selostuksissa, dubbauksissa ja missä tahansa tarvetta on.

Spiikki, spiikkeri ja spiikkaus

Spiikki tarkoittaa radio- tai televisio-ohjelmassa tai -mainoksessa esitettävää käsikirjoitettua puhetta. Hyvä spiikki on yksinkertainen ja viestiltään selkeä, se sisältää mielenkiintoisia faktoja. Spiikkeri on spiikin lukija. Spiikkauksella tarkoitetaan spiikin lukemista.

Äänitalli

Äänitallilla tarkoitetaan kokoelmaa ääninäyttelijöitä, joita voit käyttää spiikkisi lukijana.

Spiikkien käyttöoikeus ja jatkokäyttö?

Spiikit myydään aina yhteen tuotantoon, spiikkien kättöoikeus on 1 vuosi toimituspäivämäärästä alkaen, jonka jälkeen voi ostaa jatkokäyttöoikeuden 50%:lla alkuperäisen spiikin hinnasta vuodeksi eteenpäin.

Kuinka tilaan spiikkejä?

Äänitallissa voit käydä kuuntelemassa erilaisia spiikkereitä ja valita niistä mieleisen tuotantoosi. Voit olla meihin yhteydessä, joko puhelimella tai sähköpostin välityksillä, mutta viimeksi mainittu on dokumentoinnin kannalta kaikkein paras vaihtoehto. Käsikirjoituksen voi lähettää Word tai PDF-tiedostoina.

Spiikkien toimitusaika?

Spiikkien toimitusaika riippuu valitun spiikkerin työtilanteesta ja maantieteellisestä sijainnista. Spiikkien toimitusaika on parhaimmillaan muutamasta tunnista 1 viikkoon.

Spiikkien toimitus?

Tehtyäsi tilauksen, saat serverillemme sähkpostitse käyttäjätunnuksen, salasanan ja linkin, josta pääset lataamaan tiedoston.

Spiikkien hinnat?

Kaikki spiikkerit hinnoittelevat äänenkäyttönsä eri tavalla, hinta riippuukin spiikin käytön laajuudesta, eli esitetäänkö spiikkiä mediassa paikallisesti vai valtakunnallisesti. Hinnoittelun teemme aina tapauskohtaisesti asiakkaalta saatujen tietojen perusteella.

Kaikki äänestä kertaheitolla!

Hitfactory
 puh. 045 120 5033
email: office(at)hitfactory.fi, http://www.hitfactory.fi