"mainontaa, joka koskettaa"

Äänitalli - Spiikkerit

Hitfactoryn äänitalli on paikka, jossa voit tutustua spiikkereihin. Klikkaamalla kuvaa pääset spiikkerin omalle äänitallisivulle. Omalla sivulla spiikkeri esittelee itseänsä ja ääntänsä.

Valitse mainosäänesi äänitallista.

Jarmo Heikkinen
Jarmo Heikkinen
Mika Peltoniemi
Mika Peltoniemi
Lauri Salovaara
Lauri Salovaara
Esko Roine
Esko Roine
Timo-Pekka Luoma
Timo-Pekka Luoma
Sami Hintsanen
Sami Hintsanen
Eeva Siljamäki
Eeva Siljamäki
Ismo Hietala
Ismo Hietala
Juhani Rajalin
Juhani Rajalin
Sasu Moilanen
Sasu Moilanen
Heli Ruotsalainen
Heli Ruotsalainen
Pertti Salovaara
Pertti Salovaara
Jaana Nevala
Jaana Nevala
Juha Hyppönen
Juha Hyppönen
Pia Mäkinen
Pia Mäkinen
Jukka Puputti
Jukka Puputti
Juha-Veli Jokinen
Juha-Veli Jokinen
Petra Saaristo
Petra Saaristo
Pasi Ruohonen
Pasi Ruohonen
Jari Karjalainen
Jari Karjalainen
Kirsi Kontio
Kirsi Kontio
Eija Ahlberg
Eija Ahlberg
Teijo Tikkanen
Teijo Tikkanen
Jussi Wahlgren
Jussi Wahlgren
Teemu Kukkonen
Teemu Kukkonen
Tuija Westerholm
Tuija Westerholm
Riku Moilanen
Riku Moilanen
Mika Ala-Panula
Mika Ala-Panula
Pasi Heinonen
Pasi Heinonen
Esko Kovero
Esko Kovero
Pekka Heikkinen
Pekka Heikkinen
Pia Temisevä
Pia Temisevä
Hanna Leino
Hanna Leino
Jarmo Mäkinen
Jarmo Mäkinen
J-P Salo
J-P Salo
Tomi Suni
Tomi Suni
Sari Ann Moilanen
Sari Ann Moilanen
Veera Degerholm
Veera Degerholm
Torsti Spoof
Torsti Spoof
Timo Tapio
Timo Tapio
Annamaria Palsi
Annamaria Palsi
Tapani Puranen
Tapani Puranen
Tarja Kupias
Tarja Kupias
Tommi Puranen
Tommi Puranen
Rikhard Limnell
Rikhard Limnell
Timo Aalto
Timo Aalto
Matti Nurminen
Matti Nurminen
Riina Nieminen
Riina Nieminen
Marja Laitala
Marja Laitala
Heidi Karvonen
Heidi Karvonen
Karoliina Vanne
Karoliina Vanne
Minna Puranen
Minna Puranen
Timo Peltoniemi
Timo Peltoniemi
Esa Andersson
Esa Andersson
Aleksi Lavaste
Aleksi Lavaste
Spiikkeri Pertti
Spiikkeri Pertti
Spiikkeri Pirkko
Spiikkeri Pirkko
Hitfactory Oy
Katiskankatu 26 33610 TAMPERE, puh. 045 120 5033
email: office(at)hitfactory.fi, http://www.hitfactory.fi