"mainontaa, joka koskettaa"

Radiomainos

Radiomainontaa on Suomessa tehty menestyksekkäästi jo yli 20- vuotta!

Radiomainoksissa viestitään eri tavoin kuin visuaalisessa mediassa. Radiossa viestin perille meno on yksin kuuloaistin varassa. Kuulijat taas ovat kaikki erilaisia. Toiset muistavat kaiken kuulemansa, jotkut eivät juuri mitään. Onkin mielenkiintoista yrittää luoda radiomainoksia, jotka jäisivät mieleen myös vähemmän auditiivisille kuulijoille.

Koska radiomainonnassa muiden havaintokanavien käyttö on mahdotonta, niissä keskitytään oikeanlaisten mielikuvien synnyttämiseen kuulijan päässä. Tämäkin on haastavaa, sillä jokaisen kuulijan yksilölliset elämänkokemukset vaikuttavat mielessä muodostuvaan kuvaan. Erilaisilla tavoilla voidaan kuitenkin ohjata ajattelua tiettyyn suuntaan.

Äänimaisemoinnilla tarkoitetaan äänien luomista mainosten taustalle. Äänimaiseman voivat muodostaa esimerkiksi häly, musiikki, luonnon- tai ihmisten äänet sekä teknologiasta peräisin olevat äänet, kuten vaikkapa ovikellon ääni. Äänimaisemoinnilla voidaan antaa tietty signaali mainoksessa, esimerkiksi paloauton sireenin tai herätyskellon äänellä.

Mainoksen viestiä voidaan viedä perille myös tunteisiin vetoamalla. Tunnetila, johon äänimainonnalla halutaan vedota voi olla periaatteessa mikä tahansa, esimerkiksi innostava, huvittava, surullinen tai jännittävä. Myös huumoriin perustuvilla mainoksilla on vahva osuus mainonnassa. Onnistuneimmillaan huumorilla höystetyt mainokset ovat erittäin tehokkaita ja ostohalua herättäviä, mikäli tuote tai palvelu on saatu toimivasti yhdistettyä huumorin kanssa.

Radiomainoksissa tarjousmainonnan toimivuutta voidaan pitää järkiperäiseen ajatteluun perustuvana. Tarjousmainoksille ominaista ovat selkeä viesti ja vain yksi aihe. Yleensä mahdollinen taustamusiikki on yhteydessä aiheeseen ja vahvistaa mainoksen sanomaa.

Mainosmusiikkia voidaan käyttää myös yhtenä tehokeinona. Mainosmusiikkia voidaan joko säveltää tai vaihtoehtoisesti käyttää niin sanottua katalogimusiikkia eli äänikirjastomusiikkia. Yksilöllisesti sävelletty mainosmusiikki on korvaamaton osa mainontaa, sillä se yhdistetään aina mainostajaan ja luo vankan mielikuvan mainostettavasta tuotteesta. Mielikuva jää elämään vuosikymmeniksi.

Mainoksessa voidaan vaikuttaa myös informatiivisuudella. Informatiivinen radiomainos on kuin pieni asiaohjelma, kestoltaan normaalia mainosta pidempi ja keskittyy tarkasti tuotteeseen tai asiaan. Se on asiakeskeisesti kirjoitettu ja järkiperäinen.

Onnistuneen radiomainoksen reseptinä ovat hyvä ja luova käsikirjoitus, oikein valittu spiikkeri, mainokseen sopiva äänimaailma sekä hyvä toteutus. Näistä on onnistunut radiomainos tehty!

Radiomainos tavoittaa kohderymäsi useita kertoja päivässä!

Hitfactory 
puh. 045 120 5033
email: office(at)hitfactory.fi, http://www.hitfactory.fi